Joanna Kurki   Jyväskylän valtuustoon
Etusivu
Kaikilla opiskelijoilla tulee olla oikeus turvalliseen ja terveeseen oppimisympäristöön. Homeiset tilat on korjattava eikä ongelmaa saa enää vähätellä. Terveyspalveluissa pitää väen vähentämisen ja juustohöyläämisen sijaan keskittyä toimintojen järkeistämiseen sekä byrokratian että IT-kustannusten saamiseen kuriin. Joukkoliikenne pitää Jyväskylässä ajatella uudelleen, kilpailutus ja reittien uudelleen suunnittelu on välttämätöntä. Kattavan tietoverkon saaminen kaikkien asukkaitten ulottuville on olennainen osa kunnallista avoimuutta ja lähidemokratiaa. Lisäksi pitää tukea niitä jotka eivät syystä tai toisesta voi/halua käyttää tietoliikenteen tuomia mahdollisuuksia. Näiden lisäksi, kaupungin päätöksenteon pitää olla mahdollisimman avointa ja demokraattista. Tiedottamiseen ja kansalaisten kuulemiseen pitää kiinnittää enenmmän huomiota. Piraattien alueelliset- sekä valtakunnallinen vaaliohjelma löytyvät osoitteesta: http://piraattipuolue.fi/kuntavaalit-2012/vaaliohjelmat/
Kunnallistoiminnan linjauksiani muutamalla sanalla
Minä
Olen 45v tietotekniikan osaaja Jyväskylästä. Olen Keski-Suomen Piraattien hallituksen jäsen.
Keväällä 2008 perustetun puolueen tavoitteena on turvata kansalaisoikeudet ja demokratian tukipilarit tietoyhteiskunnassa. Piraattipuolue suhtautuu voimassa olevaan  patenttijärjestelmään kriittisesti sekä ajaa tekijänoikeusjärjestelmän uudistamista.
Etusivu Yhteystiedot Yleisohjelma
517
Etusivu